Persondata- og cookiepolitik

www.kwswebshop.dk indehaves af KWS Scandinavia A/S, Lysholt Allé 10, 7100 Vejle og administreres formelt af divisionschef.

Elo West Larsen
Kongensgade 16, 4800 Nykøbing F.
20201516

Elo.larsen@kws.com

 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Alle data behandles iht. Persondataloven. Hvordan personoplysninger registreres, opbevares og i det hele taget håndteres fremgår af nedenstående.

 

Opbevaring
Personoplysningerne registreres hos KWS Scandinavia A/S og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for  altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og iht. dine rettigheder som bruger. Der kan aldrig garanteres 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysnigner, når data sendes og opbevares elektronisk - hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvilkling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinier for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

 

Hvem har adgang
Beet Club administrator, divisionschef Elo West Larsen samt agroservice manager Julie Torp-Thomsen, editor marketingsssistent  Marianne Dyrberg og product manager Lars Andersen for KWS Scandinavia A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.kwswebshop.dk er divisionschef Elo West Larsen.

 

Tredjemand
Oplysninger afgivet til www.kwswebshop.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.

Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

 

Anmeldersite
Vær opmærksom på flg.: Såfremt websitet betjener sig af et anmeldersite, betragtes dette som videregivelse af oplysninger til tredjemand. Dette skal oplyses her og angivelse af hvem oplysningerne videregives til.

 

Indsigelse & indsigt
Som registreret hos KWS Scandinavia A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til KWS Scandinavia A/S via e-mail: info@kwsbeetclub.dk.

 

Klage
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til divisionschef Elo West Larsen. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedr. dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

 

Tvist
Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

 

ODR
Siden 15. februar 2016 får europæiske virksomheder og forbrugere en ny digital platform ODR. ODR skal gøre forbrugerklager over vare- og serviceydelser inden for EU lettere at håndtere.

ODR stå for Online Dispute Resolution (online-klageløsning). For forbrugerne betyder dette, at de kan klage direkte til den europæiske virksomhed hvor der er handlet. Formålet med ODR platformen er at binde en masse klageinstanser sammen. Forbruger og virksomhed kan være i direkte kontakt med hinanden. Eksempelvis kan en dansk forbruger skrive sin klage på dansk direkte til feks.en italiensk virksomhed der er handlet med. Klagen maskinoversættes af EU’s egen oversættelsessoftware til italiensk og virksomheden modtager således klagen på deres modersmål.

EU’s OnlineDisputeResolution: Er der noget galt med din ordre, eller lever den ikke op til dine forventninger, kontakt os da venligst, så vi sammen finder en tilfredsstillende løsning. I henhold til loven skal vi henvise til flg. link - hvis ikke du ønsker at tale med os først; http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Cookies
En cookie er en llile data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.

Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer. En cookie er en teknisk funktion, der kan huske din computers indstillinger og besøgshistorik.

Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com

På www.kwswebshop.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således at din oplevelse som kunde kan blive forbedret.

Cookies kan slettes/blokeres via følgende link: http://minecookies.org/cookiehandtering